Doelen

Onze doelen zijn op hoofdlijnen:

  • Alle jeugd die op het punt staat te kiezen voor hun opleiding, op tijd in contact te brengen met metaalbewerking en (oude) ambachten. Hiermee kunnen ze zien wat het is, wat het inhoudt en wat de mogelijkheden zijn om zo een goed onderbouwde keuze te kunnen maken.

  • Mensen die om wat voor reden ook denken aan een ander beroep in contact brengen met metaalbewerking en (oude) ambachten. Deze mensen kunnen kijken of het wat voor hen is en wat de opleidingsmogelijkheden zijn.

  • Alle geïnteresseerden laten zien wat techniek en ambacht in de praktijk betekent.

Om deze doelen te bereiken, voert de stichting, eventueel in samenwerking met andere partijen, diverse projecten uit. Het belangrijkste project is bijvoorbeeld de mobiele smederij, zie hiervoor ‘projecten’.

Meer informatie