Missie/visie

De missie/visie van Stichting Wijzer met IJzer is het organiseren van cultuur- en contactmomenten op het gebied van metaaltechniek, onder ander door het aanbieden van kennis en vaardigheden van ambachten die dreigen te verdwijnen en technieken aan mensen, die niet dan wel minder bekend zijn met de metaalbewerking.

Het realiseren van deze momenten in een omgeving die ruim voorzien is van mogelijkheden op het gebied van bewerken en werken met metalen en andere materialen. Dit contact kan ook plaatsvinden op locatie, zoals scholen, musea en evenementen.

Het verwerven van geld-, productiemiddelen en diensten voor contact- en cultuurevenementen, om de werkzaamheden te kunnen bekostigen en uit te voeren.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting richt zich bij haar activiteiten met name op de jeugd, statushouders en werkzoekenden.

Meer informatie